Polityka prywatności

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Akredytacji BIK jest Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 03-285 przy ul. Kondratowicza 18 lok. 208, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2.

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Prelewicz, e-mail: a.prelewicz@instytutbennewicz.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu przyznania akredytacji BIK opisanego w regulaminie i nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora, z wyjątkiem tych danych, których udostępnienie Pani/Pan zaznaczy.

4.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. A, B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

5.

Podanie danych jest niezbędne do celu realizacji procesu przyznania Akredytacji BIK, w przypadku niepodania danych niemożliwe przystąpienie do procesu realizacji Akredytacji BIK.

6.

Podanie danych w zakresie zawartym w Akredytacji BIK jest dobrowolne.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

8.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.